Pracoviště je vybaveno MR přístrojem Siemens Magnetom Altea o síle magnetického pole 1,5T. Technologie tohoto přístroje zajišťuje vysokou kvalitu obrazu i zobrazovací diagnostiky. Průběh vyšetření je tak optimalizován, aby snížil vyšetřovací dobu a byl pro pacienty co nejvíce komfortní. 

Doba vyšetření magnetickou rezonanci se pohybuje ve většině případů mezi 15 až 50 minutami. Pacient je před vyšetřením poučen a podepisuje informovaný souhlas. 

Vyšetření centrálního nervového systému

  • Vyšetření mozku dospělých a starších dětí s možností doplnění o vyšetření průběhu intrakraniálních  nervů, nativního mozkového AG, diagnostiky heterotopie šedé hmoty.
  • Zobrazení páteřního kanálu, možno i v celém rozsahu provedením multisekvenčního vícepolohového vyšetření.
Muskuloskeletární systém
  • Speciálně dedikované cívky na různé části těla spolu s digitální technologií přístroje umožňují zobrazení lézí chrupavky, šlach, vazů a kostní dřeně s unikátní rozlišovací schopností.
Břícho a pánev
  • Diferenciace fokálních a difuzních lézí jater, slinivky brušní a žlučových cest.
  • MR enterografie.
  • MR rekta, MR fistulografie pánve.
  • Fokální léze ledvin, nadledvin a močového měchýře.
  • Patologie prostaty.
  • Diagnostika onemocnění ženské pánve (vývojové anomálie, endometrióza, tumory).

Zvláště důležité

Kontraindikací pro MRI vyšetření na našem pracovišti je implantovaný kardiostimulátor či pacemaker.  

Pokud máte v těle jakýkoliv kovový předmět, náhrady kloubů, cévní svorky, umělou srdeční chlopeň, cévní náhradu, stent, inzulínovou pumpu, přístroj na dávkování léčiva, vyjímatelné zubní náhrady, nitroušní implantát atd. - je nutné, abyste nás na tento fakt upozornili již při objednání. Pokud máte v těle některé z uvedených předmětů, MR vyšetření může poškodit Vás nebo uvedené zařízení. 
Tetování většího rozsahu může způsobit popáleniny, nalíčení obličeje zas způsobit změny a deformity v MR obrazech. Nenoste prosím s sebou na vyšetření cenné šperky, zbraně ani domácí zvířata. 

Pacienty s potenciálním rizikem chronické renální insufucience musí mít před vyšetřením stanovenou hladinu kreatitinu.

Pokud máte jakékoliv dotazy, konzultujte je s námi během čekání v čekárně, nebo můžete zavolat na pracoviště den před vyšetřením.

Pro hospitalizované pacienty:
Pacient se na vyšetření dostaví nejpozději 15 minut před objednaným časem vyšetření. Pacient musí být samostatně pohyblivý a schopný o sobě rozhodovat. V ostatních případech prosíme o doprovod, který je seznámen se zdravotním stavem pacienta a je schopen se o pacienta plně postarat, popř. transportovat pacienta na vyšetřovací lůžko.