CENÍK PRO SAMOPLÁTCE – MAGNETICKÁ REZONANCE
Zdravotní výkon Samoplátce
MR v oblasti hlavy / mozku 8 000 CZK
MR měkkých tkání krku 8 000 CZK
MR jednoho úseku páteře – krční, hrudní nebo bederní 8 000 CZK
MR v oblasti břicha 10 000 CZK
MR v oblasti pánve 10 000 CZK
MR jednoho kloubu 5 000 CZK
MR angiografie nativní 3 000 CZK
MR angiografie s podáním kontrastní látky (jako samostatné vyšetření, např. Ag. Karotid, úseků aorty, dolních končetin) 5 500 CZK + K.L.
MR – cholangiopankreatikografie 8 000 CZK
MR – urografie 8 000 CZK
Služby spojené s výkonem magnetické rezonance:  
Kopie snímků (obrazové dokumentace) na CD nosiči, včetně CD nosiče, na žádost pacienta 100 CZK
V případě nutnosti aplikace kontrastní látky 2 500 CZK


Účinnost od: 1.1.2022