Pracoviště MR CENTRUM MĚLNÍK je moderní nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí diagnostické služby a vyšetření magnetickou rezonancí. Kompletní péči při vyšetřeních v našem centru Vám poskytne vysoce erudovaný a profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi.

Lékaři si pravidelně zvyšují svou odbornost účastí na domácích, evropských a světových radiologických kongresech a workshopech. Zařízení je garancí využití invenčních postupů a klinických aplikací s cílem co nejpřesnější zobrazovací diagnostiky pro pacienty a klinické lékaře. Pro kvalitní služby máme v našem diagnostickém centru k dispozici špičkovou techniku: magnetickou rezonanci Siemens Magnetom Altea o síle magnetického pole 1,5 T.

Vyšetření magnetickou rezonancí je hrazeno zdravotními pojišťovnami. MR Centrum Mělník má momentálně uzavřený smluvní vztah s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 - Zdravotní pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - RBP, zdravotní pojišťovna


Pracoviště nabízí také vyšetření pro samoplátce na základě standardního postupu a cen podle zveřejněného ceníku.

 • Otevírací doba – pondělí–pátek: 7:30 - 16:00
 • Jak se k nám objednat
  • Na MR vyšetření se můžete objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře. 
  • Tel. MR: +420 318 690 183
  • E-mail: info@mr-melnik.cz
 • Jak se k nám dostanete:
  • Pracoviště se nachází přímo v nemocnici Mělník (budova polikliniky, vchod nalevo od hlavního vchodu)
  • Autem – v Mělníku u Cukrovaru před stopkou odbočit vpravo směr autobusové nádraží. Na světelné křižovatce u autobusového nádraží odbočit doleva k nemocnici dle značení.
 • Vedoucí lékař: MUDr. Kateřina Gacková
 

Co je magnetická rezonance a jaké jsou výhody

Pracoviště je vybaveno MR přístrojem Siemens Magnetom Altea o síle magnetického pole 1,5 T. Technologie tohoto přístroje zajišťuje vysokou kvalitu obrazu i zobrazovací diagnostiky. Přístroj má vnitřní průměr široký 70 cm, co snižuje pocity stísněnosti při vyšetření i u značně citlivých pacientů. Průběh vyšetření je tak optimalizován, aby snížil vyšetřovací dobu a byl pro pacienty co nejvíce komfortní. Při některých rutinních vyšetřeních může být doba skenování zkrácena až o 50 procent, aniž by byla ohrožena kvalita obrazu.

Výhody: 
 • MR má velký význam pro časnou diagnostiku nádorů
 • Vyšetření není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus
 • Vyšetření nepředstavuje pro pacienta radiační zátěž
 • Kontrastní látky neobsahují jód, způsobují tak mnohem méně alergických reakcí než kontrastní látky používané při běžném RTG nebo CT vyšetření

Kdy je vyšetření indikováno

Využití MR je velmi široké, lze vyšetřit jakoukoliv část těla, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy, mozku, páteře, kloubů i orgánů břicha a pánve, srdce, prsů či zobrazení cév (tzv. angiografie).
Zobrazení měkkých tkání, jako je mozková tkáň, mícha, šlachy, svaly nebo klouby je mnohem podrobnější než při vyšetření jinými metodami. 
 

Co vzít s sebou na vyšetření magnetickou rezonancí?

 • žádanku k vyšetření magnetickou rezonancí
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • kopie nálezů předchozích vyšetření
Speciální příprava k vyšetření není prakticky nutná. Pacienti si před vyšetřením musí odložit všechny šperky. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme, aby se na vyšetření dostavili i s doprovodem.